preloader

Ultima actualizare: 11 mai 2023

Te rugăm să citești cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante despre drepturile și obligațiile tale. Acești Termeni includ diverse limitări și excluderi, stabilind răspunderea noastră, jurisdicția pentru soluționarea litigiilor și legea aplicabilă serviciilor pe care le furnizăm

Acești Termeni și condiții de utilizare ("Termeni") stabilesc termenii și condițiile care guvernează accesul și utilizarea site-ului web disponibil la adresa www.lawoftech.com ("Site-ul").

Acești Termeni reprezintă un acord legal între tine, în calitate de utilizator ("tu") și Paul Băbuș - Cabinet de avocat, cu sediul în strada Vasile Lascăr, nr. 126, București, România, Cod fiscal 47781617 ("Law of Tech", “noi”).

Utilizarea Site-ului reprezintă confirmarea faptului că ai înțeles și ești de acord cu toți acești Termeni.

Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii în orice moment și la discreția noastră exclusivă. În cazul în care aducem modificări acestor Termeni, vom pune la dispoziție pe Site Termenii actualizați și vom actualiza data “Ultima actualizare” aflată în partea de sus a acestor Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Site-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

1. SITE-UL

Întregul conținut pus la dispoziție pe Site, sub orice formă, are doar un scop informativ. Acesta nu este și nu ar trebui să fie luat drept consultanță juridică. Nu trebuie să te bazezi pe aceste informații, să iei sau să nu iei nicio măsură, pe baza acestor informații. Nu ignora niciodată consilierea juridică profesională și nu întârzia să soliciți consiliere juridică ca urmare a informațiilor citite pe Site.

2. NICIO RELAȚIE AVOCAT-CLIENT

Prezentarea informațiilor pe Site, utilizarea lor de către tine sau întemeierea unor activități pe aceste informații, utilizarea formularului de contact nu stabilește o relație avocat-client între tine și noi.

Astfel, informațiile transmise nu vor fi neapărat tratate ca fiind privilegiate sau confidențiale. Nu include informații confidențiale cu privire la orice chestiune legală curentă sau potențială.

3. PRESTAREA DE SERVICII

Orice servicii pe care le furnizăm (inclusiv serviciile juridice) vor fi guvernate de acorduri încheiate în afara Site-ului (inclusiv contracte de asistență juridică încheiate în conformitate cu legislația aplicabilă avocaților).

Pentru a furniza serviciile, vom încheia mai întâi un contract în afara Site-ului. Respectivul contract va include toate detaliile referitoare la serviciile furnizate (de exemplu, redactarea de documente juridice, emiterea de opinii juridice, reprezentare), durata, termenul de livrare, canalul de comunicare (de exemplu, e-mail).

Orice factură este emisă și orice plată se efectuează în conformitate cu contractul respectiv.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel de către noi, toate elementele Site-ului, tot conținutul și alte materiale din acesta sunt proprietatea noastră (sau, după caz, a licențiatorilor noștri) și sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru claritate, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, software-ul, codul informatic, organizarea, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare care îți sunt puse la dispoziție ("Conținutul") sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Îți acordăm o licență limitată, neexclusivă și fără drept de sublicențiere pentru a accesa și utiliza Site-ul numai în scopuri informative. Cu toate acestea, o astfel de licență este supusă acestor Termeni și nu îți este permis:

  • să folosești Site-ul sau Conținutul în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;
  • să copiezi, să faci inginerie inversă, să decompilezi, să dezasamblezi sau să încerci să descoperi codul sursă al Site-ului nostru;
  • să elimini, să modifici sau să ascunzi orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate incluse în Site sau în Conținut.

Orice utilizare a Site-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod specific în prezentul document, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, este strict interzisă și va duce la încetarea licenței acordate prin prezentul document. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

5. DESPĂGUBIRI

Ești de acord, pe cheltuiala ta exclusivă, să ne aperi, să ne despăgubești și să ne exonerezi pe noi, angajații, licențiatorii, furnizorii sau partenerii nosțri de orice pretenții, daune, plăți, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, care decurg din sau sunt legate în vreun fel de (i) utilizarea de către tine a Site-ului; (ii) încălcarea de către tine a acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea de către tine a legilor aplicabile în legătură cu comportamentul, accesul sau utilizarea de către tine a Site-ului.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Recunoaști și ești de acord că, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz nu vom fi răspunzători față de tine sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile publicate pe Site sunt exacte. Cu toate acestea, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru acuratețea acestora. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac pe propriul risc.

Site-ul este bazat pe Internet și, ca atare, există riscurile de securitate inerente asociate cu astfel de site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software. Nu suntem răspunzători pentru niciunul dintre aceste riscuri.

7. SITE-URI EXTERNE

Site-ul poate conține hyperlink-uri către site-uri sau resurse ale unor terțe părți. Aceste linkuri către paginile terților sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza naturii volatile a informațiilor de pe Internet, nu putem controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu suntem responsabili și nici nu suntem răspunzători pentru utilizarea, indisponibilitatea site-urilor web ale terților, nici pentru conținutul acestora și nici pentru publicitatea sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri web ale terților pe care le poți accesa prin intermediul Site-ului nostru.

8. POLITICA DE RETURN

Furnizarea serviciilor noastre nu intră sub incidența legislației privind consumatorii referitoare la furnizarea de servicii / produse consumatorilor în afara spațiilor comerciale.

Ca atare, prevederile legale legate de returnarea bunurilor / serviciilor nu sunt aplicabile.

9. MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI

Putem, la discreția noastră exclusivă și fără costuri pentru tine, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, să modificăm sau să întrerupem, temporar sau permanent, orice parte sau caracteristică a Site-ului nostru.

10. DATE CU CARACTER PERSONAL

Te rugăm să consulți Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele tale cu caracter personal.

11. SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

12. LIPSA DE EXECUTARE

Executarea acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră, iar faptul că nu aplicăm oricare dintre prevederi în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica aceste prevederi în alte cazuri.

13. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România. Orice acțiune sau procedură legală care decurge din acești Termeni va fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.

14. CONTACT

Pentru orice informații cu privire la aplicabilitatea acestor Termeni, te rugăm să ne contactezi la [email protected] .