preloader

Ultima actualizare: 11 mai 2023

Te rugăm să citești cu atenție această politică de confidențialitate, deoarece conține informații importante cu privire la modul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal.

Recunoaștem importanța menținerii confidențialității, integrității și securității informațiilor tale personale ("Date cu Caracter Personal") și am redactat această politică de confidențialitate ("Politică") pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către Paul Băbuș - Cabinet de avocat, cu sediul în strada Vasile Lascăr, nr. 126, București, România, Cod fiscal 47781617 ("Law of Tech", “noi”), în calitate de operator de date, în ceea ce privește accesul și utilizarea de către tine a site-ului nostru disponibil la adresa www.lawoftech.com ("Site").

1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE LEGALE

1.1. Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea Site-ului dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele Date cu Caracter Personal (așa-numitele fișiere jurnal), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, dar, datorită naturii lor, pot, prin prelucrare și integrare cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Astfel de informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns și alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații conduc la identificarea unui utilizator, se aplică dispozițiile prezentei Politici.

Scopul prelucrării: Utilizăm aceste date în unicul scop de a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și de a verifica funcționarea corectă a acestuia.

Temeiul legal: Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Site-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Site-ului nostru (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

1.2. Contactarea Law of Tech

Ne poți contacta în diferite moduri: prin e-mail sau, prin telefon, prin formularul de suport sau prin chat. În acest caz, în general, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, companie și orice alte informații pe care le furnizezi în mod voluntar atunci când ne contactezi.

Scopul prelucrării: În această situație, vom utiliza Datele tale Cu Caracter Personal doar pentru a te contacta în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu rezolvarea problemei.

Temeiul legal: Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de a încheia un contract (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR).

1.3. Feedback

Ne poți oferi sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor noastre prin intermediul formularelor de feedback. În acest caz, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: e-mailul și orice alte informații pe care le furnizezi de bunăvoie atunci când ne oferi feedback.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele tale Cu Caracter Personal doar pentru a analiza feedback-ul și pentru a te contacta pentru mai multe detalii, dacă este cazul.

Temeiul legal: Interesul nostru legitim în îmbunătățirea serviciilor noastre (art. 6 alin. 1, lit. f GDPR).

1.4. Testimoniale

Putem să îți solicităm un testimonial despre serviciile pe care le furnizăm. Într-un astfel de caz, dacă ești de acord, putem publica testimonialul pe Site sau pe rețelele de socializare, împreună cu numele tău și al companiei.

Scopul prelucrării: În această situație, vom utiliza Datele tale cu Caracter Personal doar pentru a publica testimonialul pe Site-ul web sau în social media.

Temeiul legal: Consimțământul tău (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR).

1.6. Mesaje de marketing

Poți opta să primești mesaje de marketing prin e-mail și telefon.

Scopul prelucrării: Dacă optezi să primești astfel de mesaje de marketing, vom folosi e-mailul și/sau numărul tău de telefon pentru a trimite mesaje de marketing despre activitățile și promoțiile noastre.

Temeiul legal: Consimțământul tău (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR).

1.7. Procesarea plăților online

Când contractezi serviciile juridice pe care le furnizăm, ai opțiunea de a plăti factura prin utilizarea cardului tău. Pentru claritate, această secțiune se aplică numai în legătură cu serviciile juridice pe care le furnizăm în afara Site-ului.

Pentru a oferi opțiunea de plată online, folosim platforma de procesare a plăților NETOPIA PAYMENTS.

Atunci când optezi pentru plata online, vei fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, unde ți se vor solicita anumite Date cu Caracter Personal, în funcție de metoda de plată aleasă - de exemplu, detaliile cardului (numărul cardului, numele și prenumele titularului, data expirării și codul de securitate de pe spatele cardului). Aceste date sunt utilizate strict pentru procesarea plății prin intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate.

În anumite situații, este posibil să transmitem direct către platforma NETOPIA PAYMENTS o serie de informații referitoare la tranzacție, și anume: valoarea tranzacției, numărul de telefon și adresa de e-mail (în cazul în care au fost completate în contul clientului).

Pentru a asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne furnizează rapoarte privind plățile pe care le primim. Aceste rapoarte pot include Date cu Caracter Personal ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresă de facturare). NETOPIA PAYMENTS ne trimite aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților.

În cazul în care există probleme cu procesarea plăților, poți fi contactat direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru rezolvarea problemei.

Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează Datele tale cu Caracter Personal în calitate de operator independent pentru procesarea plăților online. Poți vedea mai multe detalii despre politica lor de prelucrare a Datelor tale cu Caracter Personal colectate pentru procesarea plăților aici: https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/

2. FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Poți refuza să furnizaezi anumite Date cu Caracter Personal (indicate mai sus), dar, în acest caz, este posibil să nu poți beneficia de serviciile specifice relației contractuale descrise în această Politică.

3. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate pentru a lua decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată care ar avea ca rezultat efecte juridice care te privesc sau care te-ar putea afecta în mod similar în mod semnificativ.

4. DURATA DE STOCARE

De regulă, vom păstra Datele tale cu Caracter Personal atât timp cât este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri enumerate în prezenta Politică.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele tale cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu, atunci când ni se cere să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale sau de reglementare.

De asemenea, în anumite circumstanțe specifice, putem, de asemenea, să păstrăm Datele tale cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem o înregistrare exactă a relațiilor tale cu noi în cazul unor plângeri sau contestații sau dacă avem motive întemeiate să credem că există o perspectivă de litigiu în legătură cu colaborarea noastră.

5. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care este necesar, către următoarele categorii de destinatari:

  • parteneri contractuali;
  • procesatori de plăți;
  • companii care oferă servicii IT;
  • companii de marketing;
  • autorități publice, instanțe de judecată sau tribunale de arbitraj și autorități competente să investigheze infracțiuni penale.

Acești destinatari pot fi localizați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European. În cazul în care destinatarii sunt localizați în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel de protecție adecvat, transferul Datelor cu Caracter Personal se va efectua numai dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Poți primi de la noi o listă a destinatarilor din țări terțe, precum și o copie a clauzelor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare în acest sens, te rugăm să ne contactezi la datele de contact menționate mai jos.

6. SECURITATE

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea în medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta în niciun moment securitatea Datelor cu Caracter Personal.

7. DREPTURI ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

7.1 Drepturile tale

Ai următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) ai retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contești corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Law of Tech este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Retragerea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

**Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale **: : În anumite circumstanțe ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected] .

7.2. Cum poți exercita drepturile

Pentru a afla mai multe despre modul în care poți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactați la adresa de mai jos.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea în cazul în care faci o cerere în legătură cu Datele tale cu Caracter Personal.

Tarife: De regulă, poți exercita drepturile în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care pretențiile tale sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor tale în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care te vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

8. CONTACT

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la punerea în aplicare a acesteia, ne poți contacta la adresa [email protected] .