preloader
blog post

Investiția de tip equity: cum se desfășoară din punct de vedere juridic

author image

Investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea și accelerarea creșterii unui startup sau scaleup.

Ești un antreprenor cu o idee de produs și ai nevoie de bani pentru a o pune în practică? Sau ai deja o companie și vrei să o dezvolți?
Sau vrei să investești într-un startup sau scaleup?

Acest articol te ajută să înțelegi care sunt etapele principale ale unui proces de investiție de tip equity (în care investitorul dobândește părți sociale) – totul, din punct de vedere legal.

1. TERMSHEET

O investiție începe, de regulă, cu negocierea și semnarea unui termsheet. Este documentul inițial în acest proces și cuprinde principalele condiții și termeni ai investiției propuse.

În mod practic, cele mai importante aspecte dintr-un termsheet țin de:

 • partea financiară a investiției (evaluarea companiei, suma investită și procentul din companie primit de investitor / investitori);

 • controlul companiei (mecanismele prin care investitorii se asigură că pot controla administrarea companiei și / sau pot avea un drept de veto în hotărârile importante).

 • Pe lângă partea financiară și control, un termsheet cuprinde și alte clauze care nu au un impact atât de mare asupra investiției, dar care prezintă, totuși, o anumită importanță. În această categorie intră clauze precum confidențialitatea, no-shop (exclusivitate), perioada de lock-up etc.

Termsheet-ul este esențial, întrucât stabilește fundația pentru acordul final de investiție și permite alinierea între investitori și fondatori.

Vrei să afli mai multe despre termsheet? Poți citi articolul nostru extensiv aici .

2. DUE DILLIGENCE

După ce ai semnat termsheet-ul, urmează etapa de due diligence, în care se efectuează o analiză amănunțită a companiei.

Prin acest proces se urmărește identificarea și evaluarea riscurilor juridice, financiare, operaționale. În timpul due diligence-ului juridic, sunt analizate o gamă largă de aspecte legale:

 • structura și documentele societare (actul constitutiv în toate versiunile de la înființare până în prezent; hotărârile AGA; documentele de investiții anterioare / cesiuni anterioare etc.);
 • proprietatea intelectuală (mărcile, brevetele, drepturile de autor);
 • protecția datelor (politicile de confidențialitate și de cookies, notele de informare, acorduri de prelucrare a datelor, politicile și procedurile interne GDPR);
 • contracte și acorduri (contractele cu furnizorii, clienții, partenerii și angajații);
 • litigii (dispute juridice în care să fie implicată compania);
 • aspecte de muncă și resurse umane (contractele de muncă, regulamentul de ordine interioară);
 • drepturi de proprietate (drepturile de proprietate asupra activelor fizice ale companiei);
 • datorii (împrumuturi, credite sau alte datorii ale companiei).

Procesul de due diligence se finalizează printr-un raport care prezintă investitorilor toate aspectele identificate cu privire la companie. Rezultatele due diligence-ului pot influența negocierile și termenii acordului de investiție. Chiar și atunci când există un termsheet semnat, în funcție de problemele și riscurile identificate în timpul due diligence-ului, pot interveni mai multe scenarii, de la condiționarea investiției de realizarea unor acțiuni de către fondatori (de exemplu, încheierea unor contracte de cesiune IP), până la nerealizarea investiției.

Ca fondator este esențial să fii onest în tot procesul de due diligence și să transmiți investitorului informații complete și corecte.

Vrei să afli mai multe despre procesul de due diligence? Poți citi articolul nostru extensiv aici .

3. ACORDUL DE INVESTIȚIE

După finalizarea procesului de due diligence, urmează negocierea și redactarea acordului de investiție – sau juridic spus, acordul de subscriere și între asociați (en., Subscription and Shareholders Agreement - SSHA).

SSHA este un contract încheiat între fondatori, investitori și companie și detaliază termenii și condițiile investiției, precum și drepturile și obligațiile fondatorilor, investitorilor și ale companiei.

În mod uzual, în SSHA sunt preluate și detaliate clauzele agreate prin termsheet.

Printre aspectele cele mai importante dintr-un SSHA se numără:

 • stabilirea drepturilor și obligațiilor asociaților (dreptul la vot, drepturile privind dividendele, drepturile în cazul unei potențiale ieșiri din companie etc.);
 • protejarea intereselor investitorului (mecanisme de vot pentru anumite hotărâri care să nu poată fi luate fără votul investitorului, clauze de anti-diluare etc.);
 • reglementarea transferului de părți sociale (drepturi de preempțiune, clauze de drag along, tag along, call option,, put option etc.);
 • rezolvarea conflictelor între asociați (mecanismele de buy-out, mecanismele de bad-leaver sau good-leaver etc.);
 • crearea unui option-pool pentru angajați.

Vrei să afli mai multe despre acordul de investiție și despre mecanismele specifice? Citește articolul nostru extensiv aici .

4. FORMALITĂȚI DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI

După ce acordul de investiție a fost negociat și semnat, este necesară înregistrarea operațiunii la Registrul Comerțului. Acest proces implică redactarea documentelor societare, precum actul constitutiv actualizat, declarațiile noilor asociați străini etc.

În mod practic și juridic vorbind, investiția se realizează printr-o majorare de capital social, de regulă cu primă de emisiune.
Ce înseamnă majorare de capital social cu primă de emisiune?

Este un mecanism care permite realizarea unei investiții fără a crește capitalul social cu întreaga sumă primită. Acest mecanism este foarte util, întrucât un capital social mai mic oferă o mai mare flexibilitate în operațiunile care modifică structura capitalului social.

Există situații în care, într-o investiție, fondatorii participă la majorare doar pentru a menține un anumit procent din capitalul social (de exemplu, participarea este necesară pentru a ajunge la o anumită structură de capital social). În aceste situații, un capital social foarte mare ar îngreuna operațiunile, întrucât fondatorii ar trebui să participe la majorare cu sume mai mari de bani (poate de ordinul miilor sau zecilor de mii de euro).

Exemplu: Dacă o companie are un capital social 200 RON, iar investiția este de 100.000 EUR, se poate majora capitalul social cu o sumă mai mică, cum ar fi 100 RON, iar diferența până la 100.000 EUR va fi considerată primă de emisiune. În acest mod, deși compania primește 100.000 EUR, capitalul social majorat va fi de 300 RON.

5. POST INVESTIȚIE

Odată primită investiția și încheiate toate formalitățile, urmează etapa de implementare, cu consecințe pe mai multe planuri:

 • respectarea acordului de investiție: acesta poate include diferite obligații sau obiective pentru companie (de exemplu, obligații de informare periodică a investitorului, mecanisme privind luarea anumitor decizii cu acordul investitorului etc.);
 • rezolvarea problemelor constatate în procesul de due diligence: compania va trebui să remedieze problemele identificate în timpul due diligence-ului și cu privire la care s-a obligat în acordul de investiție (e.g., să implementeze GDPR; să încheie diferite acte adiționale cu angajații; să actualizeze sau să redacteze diferite documente societare etc.)

Investiția într-un startup sau scaleup este un proces complex cu multiple consecințe și riscuri pentru fondatori, investitori și companie. Este esențial ca în tot acest proces să fii asistat de un avocat specializat în investiții pentru a te putea proteja de riscuri și pentru a te ajuta să iei decizii informate.

Cum te putem ajuta

La Law of Tech suntem alături de tine în tot procesul unei investiții:

 • te ajutăm în redactarea sau revizuirea termsheet-ului și negocierea acestuia;
 • te asistăm în procesul de due diligence;
 • redactăm, revizuim și negociem acordul de investiție;
 • pregătim documentele necesare pentru Registrul Comerțului, înregistrăm investiția și monitorizăm procesul până la finalizare;
 • te ajutăm în perioada post investiție să implementezi toate măsurile necesare.
Citește mai multe despre serviciile noastre aici .

Alte articole